۱۱-شناخت نیت‌ها و مقاصد در تحلیل اطلاع.

زیر مجموعه ها

منوی اصلی