بخش اول احادیث و روایات از حضرت امام علی علیه السلام .