لازمه خداشناسی معرفت و اطاعت از امام زمان عليه السلام است .

     در روايتی از حضرت سيدالشهداء امام حسين عليه السلام،پس از آن که آن حضرت، هدف آفرينش را معرفت و عبادت خداوند معرفي فرمودند، فردي از آن حضرت درباره معناي معرفت خدا پرسيد، امام فرمودند:

معرفه اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته.

      معرفت خدا عبارت است از معرفت مردم هر زمان، به آن پیشوایی که خدا اطاعت از او را بر آنها واجب ساخته است ( بحار  ۲۳ ، ۹۳ )

     بدين گونه، ائمه عليهم السلام، خداشناس بودن را در معرفت و اطاعت از امام زمان عليه السلام دانسته اند.

منبع :

کتاب آثار اعتقاد به امام زمان علیه السلام ، قندهاری ، هادی ، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر ، چاپ زنبق ،

نشر در سایت کتابخوانی

به نشانی :

http://www.ketabkhani.com

و

نرم افزار چند رسانه ای گل نرگس

به نشانی :

www.golenarges313.ir