ترجمۀ تفسیری آیه 5 سوره آل‌عمران.

ترجمۀ تفسیری آیه 5 سوره آل‌عمران:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء

     به راستي هیچ‌چیزی در آسمان و زمين از خداوند پنهان نيست (زيرا خداوندي كه زنده، قائم، حاضر و ناظر است، به نهان و آشكار همه‌چیز احاطه دارد و هرگز عملي از اعمال نيك و بد از احاطه علمي پروردگار مخفي نمی‌ماند و هیچ‌کس نيز نمی‌تواند اعمالش را از خداوند پنهان سازد.)


برداشت‌هایی از آیه 5 سوره آل‌عمران:

     برداشت 1:

    چيزى در آسمان و زمين، از خداوند پنهان نيست. زيرا خداوندي كه زنده، حاضر و ناظر است، به نهان و آشكار همه‌چیز احاطه دارد.

انّ اللّه لا يخفى عليه شىء فى الارض و لا فى السماء

    برداشت 2:

   آشكار بودن همه‌چیز براى خداوند، جلوه‌ای از قيوميت (قائم‌به‌ذات بودن) پروردگار است. زيرا خداوندي كه زنده، قائم، حاضر و ناظر است، به نهان و آشكار همه‌چیز احاطه دارد.

لا اله الاّ هو الحىّ القيّوم ... انّ اللّه لا يخفى عليه شىء

    برداشت 3:

   هیچ‌کس نمی‌تواند اعمالش را از خداوند پنهان سازد و كفر هیچ‌کس نیز برای خداوند پوشيده نيست.

انّ الّذين كفروا ... انّ اللّه لا يخفى عليه شىء

    برداشت 4:

   علم گسترده، فراگير و نامحدود خداوند، برجهان (زمين و آسمان كنايه از تمام هستى است) حاکم است و هرگز عملي از اعمال نيك و بد از احاطه علمي پروردگار مخفي نمی‌ماند. چون خداوند غالب بر همه‌چیز است، نمی‌تواند چیزی از علم گسترده پروردگار مخفی بماند.

و اللّه عزيز ذو انتقام. انّ اللّه لا يخفى عليه شىء

 

 

منوی اصلی